Χρήσιμες ερωταπαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα

Με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»:

 • αναβαθμίζετε την κύρια κατοικία σας,
 • εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα
 • συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος

Αναλυτικότερα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

 • Επιχορήγηση κεφαλαίου έως και 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • 100% επιδότηση τόκων
 • Kάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, δυνητικά μελετών και συμβούλου έργου

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης.
 2. Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσηςστο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ).
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
  • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα.
  • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.
 1. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης.

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Φέρει οικοδομική άδεια.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

 1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά στο exoikonomisi.ypen.gr
 2. Λαμβάνοντας τον 6ψηφιο αριθμό πρωτοκόλλου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει την λήψη δανείου, εφόσον το επιθυμεί.
 3. Γίνεται η 1η ενεργειακή επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το A’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου.
 4. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός προεγκρίνει το δάνειο του έργου.
 5. Γίνεται η υπαγωγή της αίτησης του ωφελούμενου με βάση τον πίνακα κατάταξης και ακολουθεί η υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 6. Έναρξη εργασιών για την υλοποίηση του έργου και εκταμίευση της προκαταβολής του δανείου ίση με 70% – έκδοση παραστατικών από τους προμηθευτές και προκαταβολή μέσω τράπεζας.
 7. Υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Πραγματοποιείται 2ος έλεγχος από τον ενεργειακό επιθεωρητή και εκδίδεται το νέο ΠΕΑ.
 8. Ολοκλήρωση του έργου. Προσκομίζονται τα δικαιολογητικά και καταβάλλεται η επιχορήγηση και εκταμίευση του λοιπού δανείου.

Η δανειοδότηση δεν είναι υποχρεωτική. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση, προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

Εάν ληφθεί σχετικό δάνειο, η διάρκεια του διαμορφώνεται από 4 έως 6 έτη.

Η καταχώρηση της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου στο πληροφοριακό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ωφελούμενο εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 16/06/2023.

Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση, αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης ανά κατηγορία δαπάνης και ενεργειακών χαρακτηριστικών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Για τον έλεγχο των ανωτέρων απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Γνωρίστε τη σειρά συστημάτων αλουμινίου EXALCO ECONOMY ΕΔΩ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EXALCO ECONOMY

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΔΩ

Βήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα

ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ
 • Υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά και επιλογή λήψης δανείου
 • Αξιολόγηση της αίτησης και 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Α’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Απόφαση υπαγωγής των έργων και υπογραφή δανειακής σύμβασης σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό - προκαταβολή δανείου έως 70%
 • Υποβολή των υλοποιημένων παρεμβάσεων ηλεκτρονικά και 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Β’ ΠΕΑ
 • Ολοκλήρωση του έργου και Εκταμίευση του δανείου

Βήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα

ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΟ
 • Υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά και επιλογή αποπληρωμής με ίδια κεφάλαια
 • Αξιολόγηση της αίτησης και 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Α’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Απόφαση υπαγωγής των έργων και καταβολή προκαταβολής στον προμηθευτή μέσω τραπεζικού συστήματος
 • Υποβολή των υλοποιημένων παρεμβάσεων ηλεκτρονικά και 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Β’ ΠΕΑ
 • Ολοκλήρωση του έργου και Εκταμίευση επιχορήγησης

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμμή εξυπηρέτησης «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

210 3000 877

(ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00)

Βρείτε τον πιο κοντινό σας ενεργειακό επιθεωρητή

Εντοπίστε τους επιθεωρητές ή τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική σας περιοχή.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μάθετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας

Ακολουθήστε την εφαρμογή βήμα βήμα και γνωρίστε σε ποια ενεργειακή κλάση ανήκει η κατοικία σας.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ

Παραρτήματα προγράμματος 'Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον'

Συγκεντρώσαμε για εσάς όλα τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα για το Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΔΩ

Σε ποια κλιματική ζώνη ανήκω;

ΜΑΘΕΤΕ ΕΔΩ

downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com