Δείτε στο χάρτη την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκετε και βρείτε στους πίνακες που ακολουθούν τα ιδανικά συστήματα για τη δική σας περιοχή, με βάση τις τεχνικές τους προδιαγραφές.

Κλιματική Ζώνη Α

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α - Uw ≤ 3,2 W/m2K - EN 10077 - 1:2006 (ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,60x2,20m)

Κλιματική Ζώνη B

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ B - Uw ≤ 3,0 W/m2K - EN 10077-1:2006 (ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,60x2,20m)

Κλιματική Ζώνη Γ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Γ - Uw ≤ 2,8 W/m2K - EN 10077-1:2006 (ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,60x2,20m)

Κλιματική Ζώνη Δ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Δ - Uw ≤ 2,6 W/m2K - EN 10077-1:2006 (ΔΙΦΥΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,60x2,20m)

1. Για κάθε σύστημα έχει επιλεγεί μια τυπική διάσταση μονόφυλλου με αναλογίες 70%-30% στα ανοιγόμενα και δίφυλλου 80%-20% στα συρόμενα

2. Οι υπολογισμοί με το σύστημα Albio 135 αφορούν εξώθυρα με υαλοπίνακα

3. Όλα τα Uf που αναφέρονται για τα συστήματα αφορούν την τομή κάσας – φύλλου / οδηγού – φύλλου του κάθε συστήματος

4. Όσα κελιά περιέχουν το σύμβολο της παύλας είναι γιατί το αντίστοιχο σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει τον αντίστοιχο υαλοπίνακα

Δείτε όλη τη σειρά προϊόντων Exalco Economy που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EXALCO ECONOMY